Jak przygotować się do matury z polskiego?

Matura to egzamin podsumowujący wiedzę, który od lat towarzyszy absolwentom szkół średnich. Jego zaliczenie nie jest warunkiem ukończenia szkoły średniej, jednak otwiera on dla nas znacznie szersze możliwości rozwoju. Matura zwana była pierwotnie egzaminem dojrzałości, a polskim szkolnictwie pojawił się on wiele lat temu, jedne z najstarszych zachowanych egzaminów dojrzałości pochodzą jeszcze z lat 30-tych ubiegłego wieku. Dopiero w roku 2005 egzamin dojrzałości został zastąpiony obecną maturą. Historia tego egzaminu sięga więc wiele dekad wstecz i póki co nic nie wskazuje na to, aby ten stan rzeczy miał w najbliższej przyszłości ulec zmianie. Jeśli planujesz podjęcie studiów i chciałbyś zdobyć wykształcenie wyższe, zdanie egzaminu maturalnego jest koniecznością. Wiele osób, które próbują przygotować się do niego jak najlepiej, poszukiwania inspiracji zaczyna zazwyczaj od internetu, powołując się na hasła, takie jak np. matura język polski ze strony www.taniaksiazka.pl. Jest to całkowicie zrozumiałe, w końcu internet jest dzisiaj najpowszechniejszą formą poszukiwania informacji. W jaki sposób jednak przygotować się do tego egzaminu i jak on wygląda?

Matura z języka polskiego

Dla nikogo nie będzie chyba zaskoczeniem, że egzamin maturalny z języka polskiego podzielony jest na dwie części: pisemną oraz ustną. W części pisemnej mamy do rozwiązania zarówno zadania zamknięte, gdzie musimy wybrać jedną prawidłową odpowiedź, jak również zadania otwarte, gdzie ważna jest interpretacja i odpowiedź na konkretne pytania bazując np. na wierszu bądź fragmencie tekstu. Przed nami czekać będzie również praca pisemna, podobnie jak w egzaminie z języka obcego. Część ustna bazuje na temacie z którego przygotowaliśmy wcześniej prezentacje. Po jej przedstawieniu, komisja zada nam kilka pytań na które będziemy musieli udzielić odpowiedzi. Zdanie matury z języka polskiego nie jest bardzo problematyczne, jeśli nie unikaliśmy podczas zajęć czytania lektur.

Jak się przygotować?

Absolutną podstawą jest kanon lektur obowiązkowych. Jeśli posiadamy braki w tym temacie, jak najszybciej doczytajmy brakujące pozycje. Jeśli “goni nas czas” możemy skorzystać z wielu dostępnych na rynku i w internecie opracowań. Nie jest to oczywiście najlepszy sposób, jednak dzięki temu przyswoimy przynajmniej podstawy na których będziemy mogli dalej bazować. Warto rozwiązywać arkusze maturalne z poprzednich lat. W internecie znajdziemy je bez problemu. Dla uczniów przygotowujących się do matury powstały także specjalne repetytoria maturalne.

 

Matura z polskiego. Co jest niezbędne do nauki?

Opanowanie języka ojczystego wydaje się być niezbędne do zrozumienia kultury i rzeczywistości, w której żyjemy. Z tego powodu uczenie się języka polskiego w szkole średniej (liceum i technikum) polega w głównej mierze na poznawaniu ważnych dzieł literackich i artystycznych, które w jakimś stopniu ukształtowały świadomość narodową lub w pewnych okresach spowodowały określone zmiany w myśleniu ludzi. Z tego samego powodu matura polski jest obowiązkowa dla wszystkich zdających.

Z czego warto się uczyć do matury z języka polskiego?

Duże znaczenie podczas przygotowywania odgrywają wszelkiego rodzaju książki i inne pomoce dydaktyczne. Nie możemy również zapominać o podręcznikach szkolnych, z których uczyliśmy się wcześniej w liceum. Stanowią one niezastąpione źródło wiedzy. Podręczniki do języka polskiego dla przyszłych maturzystów powinien mieć cztery cele, do których zalicza się:

  • naukę języka ojczystego,
  • kształcenie literackie,
  • edukację kulturalną,
  • kształtowanie opinii i debaty.

Przedmiotem, który pomaga uczniowi rozwijać wszystkie te umiejętności, jest z pewnością język polski. Wszelkie książki, z których będziemy korzystać, przygotowując się do matury, wspierają rozwój samodzielności młodzieży i samodzielne pogłębianie wiedzy.

Czego wymaga matura z języka polskiego?

Sztuka wyrażania myśli składa się z siedmiu części, z których każda obejmuje zarówno zakres podstawowy, jak i rozszerzony. Wszystkie podręczniki do egzaminu maturalnego z języka polskiego zapoznają uczniów z dziełami i twórcami epoki np. romantyzmu, która wywarła ogromny wpływ na myślenie artystów, pisarzy, a nawet polityków w późniejszym okresie. Z wyjątkiem prezentacji i omówienia tekstów Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego, podręczniki zachęcają uczniów do refleksji nad schematami myślowymi i stereotypami, które pojawiły się w okresie romantyzmu.

Jakie książki najlepiej sprawdzają się w nauce?


Wszystkie vademeca, podobnie jak pozostałe pomoce dydaktyczne, są bardzo uporządkowane. W jego skład wchodzą między innymi konspekt lektury, wprowadzenie do kontekstu historycznego, krótkie wprowadzenie, zawierające krótką charakterystykę kontekstu historycznego, pytania, ćwiczenia i wskazówki dotyczące omawianych treści, liczne infografiki, zdjęcia i ilustracje, podsumowania w formie serii pytań. Tego rodzaju powtórzenie sprawia, że matura polski nie będzie dla uczniów stanowić żadnego problemu.

 

Matura z przedmiotów obowiązkowych. Język polski

Choć niektórzy doskonale wiedzą, że chcą zdawać egzamin maturalny tylko z przedmiotów ścisłych, gdy ubiegają się o przyjęcie do liceum, język polski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Można dyskutować, czy jest to dobre, czy złe rozwiązanie; w końcu uczniowie klas matematyczno-fizycznych czy biologiczno-chemicznych, którzy uczęszczają na lekcje języka polskiego, mogą poświęcić się bardziej konkretnie tym dziedzinom, które ich naprawdę interesują. Od języka ojczystego nie ma jednak ucieczki.

Dlaczego matura z języka polskiego jest taka ważna?

Autorzy nowej podstawy programowej uznali, że dobra znajomość własnego języka i kultury, a także dzieł literackich i artystycznych z przeszłości, jest kluczem do zrozumienia współczesnych zjawisk i procesów. Dorobek literatury polskiej i światowej można poznać dzięki takim przedmiotom, jak oblicze czasu.

Z jakich książek możemy korzystać w nauce do matury?

Podręcznik do matury przeważnie podzielony jest na dwie części, z których pierwsza przeznaczona jest do nauki w miesiącach zimowych i obejmuje okres romantyzmu, niezwykle ważny dla Polaków, gdyż poeci i artyści tego czasu odcisnęli swoje piętno na polskiej świadomości narodowej. Obejmują one utwory zarówno pisarzy polskich, jak i obcych. W książce znajdują się utwory autorstwa najważniejszych polskich poetów i autorów.

Przyjazny układ treści ma znaczenie

Autorzy podręczników do matury mają wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami liceów i techników. Dlatego zadania główne i rozszerzone mają na celu pomóc młodzieży w:

  • utrzymaniu uwagi,
  • zapamiętaniu treści,
  • maksymalnym zainteresowaniu tematem.

Struktura takiego podręcznika jest dobrze przemyślana, a każdy tekst ułożony jest chronologicznie. Każdy okres historyczno-literacki podzielony jest na mniejsze jednostki, które razem tworzą większe rozdziały. Podręczniki zawierają całe mnóstwo elementów graficznych, takich jak scenariusze lekcji i diagramy, aby pomóc uczniom.

Co powinniśmy wiedzieć o maturze?

Sama matura składa się z siedmiu sekcji, z których każda obejmuje zarówno podstawowe, jak i zaawansowane obszary zastosowań. Wszystkie polskie podręczniki, które mają sprawić, że matura język polski (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-jezyk-polski-2021) nie sprawi nam kłopotu, przybliżają uczniom dzieła i twórców epoki. Ponadto, podręczniki zachęcają uczniów do refleksji nad ideami i stereotypami, które pojawiły się w danym okresie literackim. Powinnyśmy też wiedzieć o strukturze danego tekstu.