Masz problem z wystąpieniami publicznymi?
Zjada Cię stres kiedy masz zaprezentować się przed zgromadzoną publiką?
Mówisz monotonnie i nikt cię nie słucha?

 

STUDIO MOWY I DŹWIĘKU ma przyjemność zaoferować Państwu odpowiedź na wszelkie problemy z głosem! Oferta Studia obejmuje szkolenia z przemawiania i wystąpień publicznych, podczas których instruktorka w sposób ciekawy i twórczy wskaże Państwu właściwe rozwiązanie. Program szkoleń obejmuje następujący zakres tematyczny: -wystąpienia publiczne w zakresie pracy głosem-teoria i praktyczne ćwiczenia. -przemawianie i zarządzanie głosem w różnych odmiennych sytuacjach. -stres w wystąpieniach publicznych. -przyciąganie głosem-ekspresja mowy. -autoprezentacja-budowanie wizerunku poprzez emisję głosu. -ochrona aparatu mowy podczas sezonowych infekcji. -praca głosem w niekorzystnych warunkach lokalowych i pomieszczeniach. -akustyka pomieszczeń i jej wpływ na mowę. -akcent i intonowanie, cechy prawidłowej wymowy, błędy z zakresu modulacji głosu i akcentowania.

 

DLACZEGO WARTO? -Podczas szkolenia Instruktorka przeprowadzi z uczestnikami praktyczne ćwiczenia w zakresie kreowania swojego wizerunku w odniesieniu do modulacji głosu oraz jego barwy-i skutecznego wejścia w pożądaną relację. -Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom, uczestnicy będą mieli okazję poprawić swoją dykcję, zdolność przekonywania oraz zapobiec monotonii mówienia. -Jednocześnie uczestnicy dowiedzą się jak zarządzać głosem tak aby wywrzeć wpływ na rozmówcę lub słuchaczy oraz nauczą się jak opanować negatywny wpływ stresu na głos. -Celem instruktorki jest też przekazanie wiedzy z zakresu higieny głosu-zdrowych nawyków z życia codziennego wspierających narząd mowy podczas infekcji czy niekorzystnych warunków środowiskowych. .

 

KIM JESTEM? Z zamiłowania i wykształcenia trenerka mowy, ekspert ds. zarządzania głosem i emisji głosu. Studio Mowy i Dźwięku powstało jako konsekwencja mojej działalności szkoleniowej. Ukończyłam Akademię Muzyczną w Warszawie i zdobyłam praktyczne umiejętności oraz uprawnienia z zakresu metodyki pracy głosem. Moja praca to przede wszystkim zajęcia ze studentami i doktorantami

 

OFERUJĘ PAŃSTWU: -szkolenia jednodniowe i dwudniowe z indywidualnie dobranym zakresem tematycznym. -szkolenia indywidualne 90 minutowe (cykl 4 spotkań ). -szkolenia zbiorowe 90 minutowe (cykl 4 spotkań). -analiza wystąpienia publicznego-spotkanie z klientem i analiza konkretnego wystąpienia oraz praktyczne wskazówki.

 

 

Referencje

  • Sztuka przemawiania - szkolenie w ramach programu unijnego Kapitał Ludzki dla nauczycieli gminy Wieliszew.
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Akademia im. Leona Koźmińskiego
  • Ministerstwo Zdrowia - Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  • Dyrektorzy i Nauczyciele Mianowani gimnazjów warszawskich - szkolenia z profesjonalnej prezentacji,
  • Szkoła Sztuki Aktorskiej,
  • studenci Szkoły Głównej Handlowej,
  • instruktorzy coachingu
  • dziennikarze
  • menedżerowie