Katarzyna Pietroń: absolwentka Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie w zakresie fortepianu, teorii muzyki i dyrygentury chóralnej (dyplom z wyróżnieniem). Ukończyła także roczny staż artystyczny na macierzystej uczelni w klasie fortepianu prof. Elżbiety Tarnawskiej.

 

Obecnie studentka trzeciego roku studiów doktoranckich w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

 

Publikowała artykuły popularno-naukowe na łamach pisma Muzyka 21 i była też autorką recenzji płytowych.

 

Jest autorką książki poświęconej problemom dykcji i emisji głosu pt. Autoprezentacja w zakresie pracy głosem, wydanej nakładem wydawnictwa UKSW.

 

Jako pianistka koncertowała i uczestniczyła wielokrotnie w kursach mistrzowskich w zakresie fortepianu i dyrygentury w kraju i zagranicą u wybitnych specjalistów w zakresie pianistyki: w klasie fortepianu maestro Philippe’a Giusiano, prof. Aleksieja Orłowieckiego, Diny Joffe, Eugene Indjica, Janusza Olejniczaka, Zbigniewa Raubo, Johna OConora, Kevina Kennera oraz Dang Thai Son'a. W zakresie dyrygentury pracowała pod kierunkiem maestro Johnattan’a Brett’a jako czynny uczestnik II International Masterclass w Radomiu.

 

Występuje pod patronatem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej oraz warszawskich ośrodków promocji kultury.

 

Współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w charakterze instruktora emisji głosu prowadząc zajęcia ze studentami. Jest również związana z Warszawską Operą Kameralną oraz Filharmonią Narodową w Warszawie jako korepetytor-pianista.

 

Członkini Zarządu Koła Solistów i Kameralistów przy warszawskim oddziale SPAM.

 

Ostatnio doskonaliła swój warsztat pod okiem Profesora Andrzeja Jasińskiego na XX Międzynarodowych Kursach Pianistycznych we Wrocławiu.