Prezentacja interesującej i nowatorskiej stylistyki w muzyce współczesnej w dobie ogarniającego zewsząd eklektyzmu. Omawiani kompozytorzy znajdują ciekawy łącznik i sposób na zespolenie tradycji z nowoczesnością, sur-konwencja to zabawa-konwencją: czerpanie inspiracji ze struktur muzyki barokowej i przetwarzanie jej do potrzeb własnej, autonomicznej twórczości.

Omówienie specyfiki dzieł kompozytorów na przykładzie konkretnych utworów muzycznych: Fin de Siecle, II Kwartet Smyczkowy, Tako rzecze Bosch, Pewien szczególny przypadek pewnego uogólnionego kanonu (…)

Teoretyczne poszukiwanie idiomu kompozytora w oparciu o genialny cykl w literaturze fortepianowej: Estampes. Innowacje spotykamy tu na wielu obszarach: faktura fortepianowa, harmonia, melodyka i metryka.

Artykuł prezentuje jeden z najbardziej fenomenalnych cykli pieśni chóralnych inspirowanych folklorem kurpiowskim. Początek stanowi Rys historyczny: kulturowa spuścizna regionu Kurpie oraz twórczość etnograficzna ks. Skierkowskiego. Część druga podejmuje już zagadnienie inspiracji folklorem kurpiowskim u Szymanowskiego, zwłaszcza w postaci sztuki Wesele na Kurpiach.

Artykuł powstał w charakterze metodycznej odpowiedzi na kontrowersje wokół fortepianowych dzieł lipskiego kantora. Konkluzją jest stwierdzenie, że każdy utwór klawiszowy J. S. Bacha to „studnia bez dna”-wszelkie dydaktyczne opracowania to jedynie wyraz odmiennych czasów w jakich powstają. W ostatnich latach wyraźnie zauważa się tendencja do przybliżenia oryginalnych brzmień barokowych-w dydaktyce i wersji koncertowej.

 

Wywiad przeprowadzony przez Panią Annę Koniecką w ekskluzywnym magazynie biznesowym VIP skupiający się na problemach z głosem podczas wystąpień publicznym, walce ze stresem, trudności z wejściem w pożądane relacje oraz negocjacje. Nakreślenie elementów z metodyki zarządzania głosem jako wyraz: modulacji głosu, modulacji intonacji, tempa i wolumenu brzmienia-używania głosu w sposób świadomy.